Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Premia frekfencyjna, premia absencyjna

Spis treści

Premia frekfencyjna/absencyjna - uwagi konstrukcyjne i przykładowe klauzule

To świadczenie, do którego pracodawcy sięgają coraz częściej i coraz chętniej.

Wynika to oczywiście częściowo z tego, że wg. danych ZUS, poziom absencji pracowników znacząco rośnie. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. w Polsce zarejestrowano 5,1 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z przeciętną długością zwolnienia wynoszącą 10 dni.

Zatem pracodawcy chętnie szukają rozwiązań, które pomogą im ograniczać absencje w pracy (nie tylko chorobowe oczywiście). Takim celom służy między innymi premia, którą nazywamy premią absencyjną, czy premią frekwencyjną.

Każda premia (nie nagroda), musi mieć oczywiście tzw. warunki premiowania.

I tu masz kilka możliwości:

 1. Możesz określić warunki premiowania negatywnie tzn. określić jakie nieobecności „odbierają” premię.
 2. Możesz też określić je pozytywnie tj. za jakie okresy nieobecności nie odbierzesz premii.
 3. Możesz przyjąć, że premia jest przyznawana w systemie 0:1, czyli albo pracownik ją otrzymuje albo nie.
 4. Możesz przyjąć, że kwota premii będzie pomniejszana proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności.
 5. Możesz dodać postanowienia, które „przywracają” premię, nawet pomimo nieobecności. Np.:
 • Szczególnie dobrej jakości wykonywanie obowiązków,
 • Praca z wysokim zaangażowaniem,
 • Inne pożądane przez pracodawcę zachowania pracownika.
Premia frekfencyjna i premia absencyjna

Przykładowo możesz zapisać warunki premiowania w następujący sposób:

 1. Pracownicy należący do Grup………….. wskazanych poniżej w Tabeli nr. 1 mogą nabyć prawo do premii absencyjnej (dalej: premia absencyjna).
 1. Prawo do premii nabywa pracownik należący do Grupy ……………… za przepracowanie pełnego miesiąca pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 2. Premia jest przyznawana pracownikowi, który w danym miesiącu nie posiada żadnego dnia absencji spowodowanej:

(tu wymień nieobecności jakie pozbawiają pracownika premii absencyjnej).

 

Albo możesz zapisać to tak, że wymieniasz tylko te nieobecności, które nie wpływają na premię.

Wtedy może wyglądać to tak:

Na prawo do premii nie mają wpływu następujące nieobecności (i tu na przykład):

 • Urlop wypoczynkowy;
 • Dni wolne na opiekę nad dzieckiem, związane z opieką nad dzieckiem zgodnie z art. 188 kodeksu pracy (dziecko w wieku do 14 lat) w wymiarze 16 godzin albo 2 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Masz wiele ciekawych możliwości.

 • Nie musisz dawać premii 0:1, możesz np. zapisać, że. premia jest naliczana narastająco — im dłuższy okres wzorowej frekwencji, tym wyższa premia.
 • Możesz ją oprzeć o tzw. wskaźnik absencji, czyli stosunek dni opuszczonych do wszystkich dni pracy w okresie rozliczeniowym.

Jeśli obawiasz się, że  taka konstrukcja premii może wywołać poczucie dyskryminacji ze względu na np. chorobę u tych osób, które są sumienne, ale z powodu faktycznych problemów ze zdrowiem tracą możliwość otrzymania premii za swoją postawę z powodu faktycznego zachorowania, to takim zagrożeniom też możesz zapobiec konstruując np. ilość dni absencji, które nie wypłyną na premię, o ile pracownik spełni inne kryteria np. jakości pracy, czy zaangażowania.

Czyli można to np. zapisać tak:

Pracownikowi z grupy …………………..który w danym miesiącu posiada maksymalnie ….. dni kalendarzowych absencji, wykonywał swoją pracę nienagannie oraz nie została na niego nałożona kara porządkowa, Pracodawca wypłaca premię miesięczną w pełnej kwocie ……………

Dodatkowo też wysoka frekwencja może być jednym z argumentów do awansu. Co jest kolejnym wartym uwagi motywatorem.

 

Warto też pamiętać, że jeżeli warunki wypłacania premii absencyjnej zostały określone w Regulaminie Wynagradzania lub innym dokumencie obowiązującym w zakładzie pracy (np. Regulaminie

 

Premiowania), to spełnienie ich przez pracownika nakłada na pracodawcę obowiązek obliczenia i wypłacenia określonej kwoty. Premia absencyjna nie będzie więc premią uznaniową. Jej przyznanie zależy od spełnienia przez pracownika określonych i jednakowych dla wszystkich wymagań, a nie od dobrej woli przełożonego.

Zresztą szczerze przyznam, że jestem bardzo krytyczna jeśli chodzi o takie łączone konstrukcje „premiowe” polegające na tym, że z jednej strony pracodawca konstruuje warunki premiowe, a na koniec daje sygnał…..No tak, ale niezależnie czy Ty pracowniku się postarasz, to i tak ta „premia” jest uznaniowa, wiec mogę Ci jej nie dać. Nic bardziej demotywującego nie umiem sobie wyobrazić. Pomijając już, że taka konstrukcja jest dla mnie po prostu niezgodna z prawem. 

 

Więc jeśli chcesz wprowadzać premie absencyjne, to mam nadzieję, że ten artykuł Ci pomoże.

Ten artykuł nie ma charakteru porady prawnej i decyzje podjęte w oparciu o jego treść nie są decyzjami podjętymi po konsultacji z radcą prawnym.

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz merytorycznego wsparcia doświadczonych praktyków !

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

 

Zapraszam!

Monika Jurkiewicz

Radca prawny

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.