Polityka prywatności oraz plików COOKIE
www.kancelaria-jurkiewicz.pl

 1. Definicje:
  1) Administrator – Monika Jurkiewicz prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Prawna Monika Jurkiewicz, ul Warszawska 4/5, 87 – 100 Toruń, NIP: 879 213 25 59.
  2) Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3) Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca www.kancelaria-jurkiewicz.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
  6) Pliki cookie – to niewielkie pliki wysyłane do przeglądarki internetowej. Więcej informacji o tym, czym są pliki cookies można odnaleźć na stronie Wikipedii pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTPcookie Cookies przechowywane są na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę (np. na komputerze, tablecie, czy smartfonie).
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w www.kancelaria-jurkiewicz.pl
  1) Formularz kontaktowy
  a) Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  b) Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pliki cookie
  1) Podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, tak samo strona www.kancelaria-jurkiewicz.pl używa plików cookies.
  2) Pliki cookies odpowiedzialne są za zbieranie informacji wykorzystywanych w analityce ruchu na stronie internetowej, jak też w celu dopasowywania działań marketingowych świadczonych w ramach zewnętrznych usług jak np. Google, czy Facebook. Ponadto cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
  3) Wyłączenie obsługi plików cookies (zablokowanie lub usunięcie plików) jest możliwe z poziomu własnej przeglądarki internetowej.
  4) Poniżej linki do stron z informacjami opisującymi sposoby ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
  a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  c) Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
  d) IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  f) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

5) Nasza strona wykorzystuje poniższe narzędzia i ich pliki:
a) Google Analytics firmy Google LLC – narzędzie analityczne pozwalające analizować ruch internetowy na stronie. Link do polityki prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
b) Google AdWords firmy Google LLC – narzędzie marketingowe pozwalające kierować reklamy (w tym także kampanie remarketingowe) Link do polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy
c) Facebook Pixel – pozwalający tworzyć i kierować dopasowane i spersonalizowane reklamy za pomocą serwisu Facebook. Ponadto pliki Facebook umożliwiają analitykę ruchu na stronie internetowej i ocenę skuteczności kampanii marketingowych. Link do polityki prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
6) Nasza strona zawiera też osadzone treści z innych witryn, np. filmy, obrazki, artykuły itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
7) Witryny mogą zbierać informacje, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem, jeśli osoba odwiedzająca stronę posiada konto lub jest zalogowana w tamtej witrynie.
8) Czy w www.kancelaria-jurkiewicz.pl używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?
Korzystając z www.kancelaria-jurkiewicz.pl Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich.
9) Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej?
a) Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:
b) Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Sklepu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Sklepu.

 1. Okres przetwarzania Danych osobowych.
  1) Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 2. Uprawnienia Użytkownika.
  1) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  2) Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3) W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl.
 3. Odbiorcy Danych osobowych.
  1) W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, transportu lub prawnych pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Sklepu.
  2) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
  1) Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w razie konieczności, przede wszystkim poprzez:
  a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  2) Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 5. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  1) Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2) Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 6. Dane kontaktowe
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl
 7. Zmiany Polityki prywatności
  1) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2) Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 stycznia 2023 r.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.