Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Działamy sprawnie i szybko, tak jak każdy dobry biznesmen tego potrzebuje.

Kancelaria Radcowska Toruń Jurkiewicz

Doradca Rady Nadzorczej.

Nowelizacja KSH z 2022 r. wprowadziła możliwość skorzystania przez Rady Nadzorcze spółek z o.o. i spółek akcyjnych i Prostych spółek akcyjnych z usług doradcy Rady Nadzorczej.  Doradca Rady Nadzorczej to podmiot/osoba wybrana przez Radę Nadzorczą do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki na koszt tej spółki. Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania koniecznych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza ma w tym zakresie własne uprawnienie do zawierania umów z doradcą. Powodem tych regulacji jest zmiana zasad odpowiedzialności członków Rad Nadzorczych. Po nowelizacji są zobowiązani do dochowania należytej staranności. Obowiązek dołożenia należytej staranności będzie zapewniony, jeśli członek Rady Nadzorczej działa granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego , w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być brane pod
uwagę przy dokonywaniu oceny.

Doradca Rady Nadorczej ma określone szerokie kompetencje i obowiązki:

Doradca Rady Nadzorczej – kiedy będzie potrzebny ?

Doradca Rady Nadzorczej - co możemy zaoferować?

Skontaktuj się z nami, pomożemy!