Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

PRACUJEMY Z PRACODAWCAMI, ZESPOŁAMI PRAWNYMI, PERSONALNYMI, HROWYMI I Z OBSZARU PEOPLE & CULTURE.

Kancelaria Radcowska Toruń Jurkiewicz

Prawo pracy.

Pracodawcy stoją w obliczu spełnienia coraz większej ilości obowiązków związanych z zatrudnieniem. Nasza wiedza i doświadczenie pomagają pozwalają nam zapewniać pracodawcom, rozwiązania nie tylko zautomatyzowane, dla lepszej efektywności procesów kadrowo – płacowych, ale też odpowiadające specyfice ich biznesu

Dla pracodawcy:

 • Regulaminy Pracy,
 • Regulaminy Wynagradzania,
 • Porozumienia kryzysowe,
 • Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Pakiety Socjalne,
 • Regulaminy Premiowania,
 • Programy Dobrowolnych Odejść,
 • Regulaminy Restrukturyzacji Zatrudnienia,
 • indywidualnych decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Zwolnień z pracy, w tym rozwiązania umów w trybie dyscyplinarnym,
 • Spraw dot. związków zawodowych – ustalenia liczebności, ale także ochrony szczególnej, zabezpieczeń, dóbr osobistych i innych,
 • Nadgodzin, także w przypadku, gdy pracownik ma zadaniowy czas pracy,
 • B2B vs. UoP; splity – ustalenie istnienia stosunku pracy, kluczowe dla pracodawcy,
 • o wypłatę premii i składniki wynagrodzenia,
 • ZUS (m.in. dotyczące umów o dzieło i B2B),
 • Roszczeń z umów o zakazie konkurencji oraz nieuczciwej konkurencji pracowników takie jak: ujawnienie tajemnic, nakłanianie do rozwiązywania umów, naruszenie zakazu konkurencji; wypowiedzenie/odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji,
 • Wypadków przy pracy i BHP.

Pobierz darmowe materiały dla pracodawców

Skontaktuj się z nami, pomożemy!