Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Konkurs a loteria i zaskakujące skutki tej różnicy na gruncie prawa rodzinnego!

Spis treści

Pracodawca powinien darzyć pracownika zaufaniem. Pracownik powinien darzyć zaufaniem pracodawcę. Tak być powinno. Co się dzieje kiedy jedna ze stron stosunku pracy traci zaufanie w stosunku do drugiej?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest konkurs,
 2. Czym jest gra losowa.
 3. Jakie są rodzaje gier losowych.
 4. Czym jest loteria promocyjna.
 5. Czy wygrana w loterii wchodzi do majątku wspólnego małżonków.
 6. Czy wgrana w konkursie wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Najpierw wyjaśnijmy sobie czym jest konkurs

Konkurs[i] – to rodzaj przyrzeczenia publicznego, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

W powszechnym rozumieniu konkurs to procedura oparta na mechanizmie rywalizacji o nagrodę, mająca na celu osiągnięcie najwyższego poziomu umiejętności lub jakości i dokonanie wyboru najlepszego rezultatu lub czynności oraz nagrodzenia ich wykonawcy przyrzeczoną nagrodą.

Konkurs może dotyczyć czynności, umiejętności lub bezpośrednio cech ludzi (osiągnięć, wiedzy itp.; kryteria bycia: naj-, np. najlepszym, najciekawszym, najbardziej popularnym itp.) albo idei, rozwiązań lub rzeczy materialnych będących rezultatem działalności człowieka.

[i]  W ślad za najprostszą definicją z Wikipedia

Konkurs a loteria?

A loteria? Z loterią jest inaczej !

Po pierwsze loteria to tak faktycznie jest tzw. gra losowa.

Grami losowymi natomiast są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audioteksowe.

Zdecydowanie najliczniejszą grupę, stanowią gry losowe. Ustawodawca w art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych tworzy katalog gier losowych, wyszczególniając wśród nich następujące:

 • gry liczbowe – gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;
 • loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,
 • gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,
 • gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego lub gry cylindryczne urządzane na tych zasadach w sieci Internet,
 • gry w kości,
 • gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek,
 • gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe,
 • loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe,
 • loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,
 • loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:
 1. połączenie telefoniczne lub
 2. wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Loterie pieniężne polegają na nabywaniu losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne. Przydział wygranych odbywa się na podstawie losowania, albo wcześniej losowo przydzielonych numerów losów wygrywających. Prowadzenie loterii pieniężnych również stanowi monopol Państwa i wykonywane jest poprzez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, w tym celu powołane i działające.

Loteria fantowa ma podobny charakter jak loteria pieniężna, tyle że wygranymi są nagrody rzeczowe (fanty). Jak wynika z wyroku NSA z dnia 10 lutego 1998 r., II SA 1555/97, jednym z istotnych (składników umowy) znamion loterii fantowej jest czynność czasownika „nabycie” losu lub innego dowodu udziału w grze. Chodzi o to, że nabywający los lub inny dowód udziału w grze godzi się na zapłatę za ten udział w grze i w sumie może na tym wygrać lub stracić.

Kolejnym rodzajem gier losowych są gry cylindryczne. W ich przypadku uczestnictwo w grze polega na wytypowaniu liczb, znaków lub innych wyróżników. Wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej, a wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego. Urządzanie gier cylindrycznych dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry. Przykładem tego rodzaju gry jest ruletka, zarówno odmiany amerykańskiej (z dwoma „0”), jak i francuskiej (z jednym „0”). Ruletka zaliczana jest do tzw. gier stołowych w kasynach. Uczestniczący w grze może typować zarówno pojedynczy numer, grupę numerów, rodzaj numerów, charakter pola (czerwone/czarne).

Ustawa zalicza do gier losowych także gry w kości. Rolę kości pełnią zazwyczaj sześcienne kostki z oznaczonymi wartościami liczbowymi na ściankach. Istnieje wiele odmian tej gry, jednakże jej celem jest uzyskanie, czy też obstawienie jak najlepszego albo konkretnego wyniku, czy też kombinacji wyników, rzutu kośćmi.

Kolejnym rodzajem gier są gry w bingopieniężne oraz fantowe. W grze w bingo uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb. Podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne (bingo pieniężne) albo wygrane rzeczowe (bingo fantowe). Urządzanie gry bingo pieniężne dozwolone jest wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne.

Podobne zasady ma gra telebingo. W tym przypadku jednak ma ona charakter przedsięwzięcia ogólnopolskiego. Jest ona bowiem przeprowadzana na skalę ogólnokrajową, a losowanie nadawane jest jako audycja telewizyjna. Do wygrania mogą być zarówno nagrody pieniężne, jak i rzeczowe. Ustawodawca zastrzega – przede wszystkim z uwagi za rozmiary przedsięwzięcia i związane z tym ewentualne zyski – prowadzenie telebinga do monopolu Państwa.

Do gier losowych zalicza się także loterię promocyjną. W loterii promocyjnej uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Jeszcze jednym rodzajem gry losowej są loterie audioteksowe. Uczestniczy się w nich przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Dlaczego to tak tu wymieniam? I dlaczego to ma znaczenie w odniesieniu do prawa rodzinnego?

Otóż z tego powodu, że wygrana w grze losowej lub konkursie, w zależności od tego właśnie czy została wygrana w konkursie czy w grze losowej albo zasila majątek wspólny małżonków (gra losowa), albo nie (gdy wygrana zależy od osobistych osiągnięć jednego z małżonków – to właśnie konkurs).

W orzecznictwie sądów powszechnych podaje się, że jeżeli małżonek w trakcie trwania małżeństwa wygrał w ramach loterii promocyjnej przedmiot majątkowy (np. rower) w drodze losowania, to wygrana ta zasila majątek wspólny. Nie ulega bowiem wątpliwości, że uczestnictwo w loterii nie mieści się w kategorii nagrody, o której mowa w przepisie art. 33 pkt 8 k.r.o., a która wiąże się z osobistymi osiągnięciami, a nie zdarzeniem o charakterze losowym.” Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. II Ca 770/17

W w/w sprawie pomiędzy stronami był spór co do zaliczenia do majątku wspólnego motoroweru Y. o nr rej. (…), który uczestniczka w trakcie trwania małżeństwa wygrała w loterii promocyjnej (…) w drodze losowania. W tym zakresie Sąd podzielił stanowisko wnioskodawcy, uznając, że nie jest to majątek osobisty w rozumieniu art. 33 pkt 8 k.r.o., ponieważ tego rodzaju wygrana nie mieści się w kategorii nagrody, o której mowa w tym przepisie.

Tak więc widzicie, rozróżnienie pomiędzy grą losową a konkursem może mieć kluczowe znaczenie dla tego, czy np. w razie rozwodu dany składnik majątku będzie uwzględniany w podziale majątku małżonków czy nie.

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.