Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Art. 174(1) kodeksu pracy – Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy (leasing pracowników)

Spis treści

Art. 174(1) kodeksu pracy - Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy (leasing pracowników)

Jako prawnicy zajmujący się obsługą prawną firm i zajmujący się prawem pracy dla przemysłu i przedsiębiorstw produkcyjnych często spotykamy się z potrzebą, czasowego przeniesienia pracownika, lub grupy pracowników, lub nawet całego procesu przedsiębiorstwa „na zewnątrz”, czasem np. do spółki córki, a czasem po prostu do podmiotu zewnętrznego ze względu na potrzebę optymalizacji procesów lub oszczędności, a czasem dlatego, że zasoby przedsiębiorstwa (hale, maszyny, linie produkcyjne), nie są jeszcze dostosowane do zwiększonych potrzeb produkcyjnych.

W zależności od tego z jaką formą i potrzebą będziemy mieć do czynienia, jako prawnicy dla firm produkcyjnych mamy cały wachlarz rozwiązań jakie możemy zaoferować naszym klientom.

Może to być:

  • Outsourcing procesów przedsiębiorstwa do innego podmiotu,
  • Leasing pracowników, czasem nazywany body leasingiem,
  • Praca tymczasowa,

A czasem będzie to instytucja z art. 174 (1) kodeksu pracy.

Wokół tych pojęć narasta mnóstwo nieporozumień, co jest czym i jak stosować te rozwiązania bezpiecznie.

Zaczynamy więc cykl, aby wyjaśnić Wam, jak korzystać z tych rozwiązań i jak dzięki temu rozwijać się z sukcesem i spokojnie.

Przepis ten przewiduje możliwość zawarcia umowy między trzema podmiotami o czasowym przejściu pracownika do innego pracodawcy. Na podstawie takiej umowy pracodawca zatrudniający pracownika zobowiązuje się do udzielenia mu urlopu bezpłatnego w ściśle określonym celu: podjęcia pracy przez czas określony u innego pracodawcy, z którym zawarł umowę (zwaną też porozumieniem), mocą której ten drugi pracodawca zobowiązał się do zatrudnienia tego pracownika lub pewnej liczby pracowników nieokreślonych indywidualnie.

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy (leasing pracowników)

Porozumienie takie jest umową prawa cywilnego, do której stosuje się w szczególności art. 353(1) k.c. Przepis nie formułuje dodatkowych wymagań dotyczących formy i treści porozumienia.

Ale do kluczowych elementów należy zaliczyć:

  • postanowienie o zatrudnieniu pracownika w czasie trwania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy przez podmiot określany mianem innego pracodawcy.
  • wykonywanie pracy powinno odbywać się w ramach stosunku pracy.
  • Strony powinny określić czas trwania zatrudnienia u nowego pracodawcy.
  • Przyjmuje się, że strony mogą również określić zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy.

Warunkiem stosowania tego porozumienia jest zgoda pracownika wyrażona na piśmie. Pracownik, wyrażając pisemnie zgodę (jest to konieczne w tym rozwiązaniu) na udzielenie mu tego urlopu, zobowiązuje się wobec swego pracodawcy, że zawrze z nowym pracodawcą umowę o pracę na czas określony. Ważne jest, aby ten czas był w umowie określony.

Strony mogą również określić warunki zatrudnienia u nowego pracodawcy. Pracownikowi można w szczególności zagwarantować, że warunki pracy i płacy u nowego pracodawcy nie będą mniej korzystne niż u pracodawcy dotychczasowego.

Ani porozumienie między pracodawcami, ani samo udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy nie stanowią samoistnej podstawy świadczenia pracy na rzecz podmiotu zewnętrznego. Konieczne jest nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem, któremu udziela się urlopu bezpłatnego, a nowym pracodawcą. U nowego pracodawcy na pracowniku będą ciążyły wszystkie obowiązki i będzie on korzystał ze wszystkich uprawnień, które są związane ze stosunkiem pracy.

Okres urlopu bezpłatnego udzielanego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy

Nadejście przewidzianego przez strony końcowego terminu urlopu zobowiązuje pracownika do powrotu do pracy u macierzystego pracodawcy, a pracodawcę do dopuszczenia pracownika do niej. Strony mogą uzgodnić wcześniejsze zakończenie urlopu bezpłatnego.

Jeśli potrzebujesz, aby przeprowadzić proces takiego udzielenia urlopu bezpłatnego dla jednego lub grupy pracowników, albo potrzebujesz wsparcia prawnego w procesach outsourcingu procesów w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z nami!

Mamy wiele takich procesów w portfolio!

Z nami Twoje procesy personalne są bezpieczne!

W Kancelarii Jurkiewicz pracujemy z pracodawcami, zespołami prawnymi, personalnymi, hrowymi i z obszaru people & culture.

Naszą ofertę dotyczącą obsługi prawnej firm i prawa pracy znajdziesz tutaj.

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.