Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Płacenie danymi osobowymi i o co chodzi z tym lead magnet

Spis treści

Lead magnet, zwany również magnesem na leada, to strategia marketingowa polegająca na oferowaniu darmowego produktu lub usługi w zamian za kontaktowe informacje potencjalnego klienta, takie jak adres e-mail. Celem tej strategii jest generowanie leadów, czyli potencjalnych klientów, do dalszego nawiązania i budowania relacji, co może prowadzić do przyszłych transakcji handlowych. Lead magnetami mogą być np. darmowe e-booki, webinary, próbne wersje produktów, konsultacje czy raporty specjalistyczne.

Lead magnet prawnik prawo pracy

Lead magnet, a przepisy o ochronie danych osobowych?

Płacenie danymi osobowymi i o co chodzi z tym lead magnet

Płatność danymi osobowymi dotyczy umów, na podstawie których przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treści cyfrowe bądź usługi cyfrowe. Umowy te są przedmiotem regulacji dyrektywy 2019/770 (tzw. dyrektywa cyfrowa). Przez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.

Legalna definicja treści cyfrowych została zamieszczona w art. 2 pkt 1) dyrektywy cyfrowej.

Z kolei dyrektywą Omnibus (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161) do dyrektywy 2011/83/UE wprowadzono zabieg legislacyjny polegający na tym, że w art. 2 pkt 11) dyrektywy 2011/83/UE zamieszczono odwołanie do definicji treści cyfrowych znajdującej się w dyrektywie cyfrowej.

Ustawa o prawach konsumenta w wyniku implementacji tych dyrektyw wprowadza nową kategorię umów z konsumentami, w ramach których przedsiębiorca dostarcza konsumentom online treści albo usługi cyfrowe w zamian za dane osobowe konsumenta.

Regulacje dyrektywy cyfrowej odnoszą się więc nie tylko do umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zakładających dostarczanie tych treści bądź usług nie tylko w zamian za zapłatę ceny („za pieniądze?), ale również w zamian za dane osobowe.

Art. 3 ust. 1 akapit 2 dyrektywy cyfrowej wyraźnie bowiem wskazuje, że dyrektywa znajduje zastosowanie, gdy przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi treści cyfrowe lub usługę cyfrową, a konsument dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć przedsiębiorcy dane osobowe, z wyjątkiem przypadków, gdy dane osobowe dostarczone przez konsumenta są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu dostarczania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej zgodnie z dyrektywą lub w celu umożliwienia przedsiębiorcy spełnienia wymogów prawnych, którym on podlega, a przedsiębiorca nie przetwarza tych danych do żadnych innych celów.

Dla „płacących danymi? obowiązują więc obecnie takie same zasady, jak w odniesieniu do odpłatnych usług, np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Zmiany oznaczają, że dla takich transakcji stosowane będą przepisy ustawy o prawach konsumenta w ramach umów o świadczenie treści lub usług cyfrowych.

Dla stosujących te instrumenty marketingowe konieczne będą zatem zmiany regulaminów oraz rewizja procesów, obejmujących zasady dostarczania tego typu treści i usług cyfrowych w zamian za możliwość przetwarzania danych osobowych w celach innych, niż tylko realizacja umowy.

A więc teraz co to jest …lead magnet, czyli  E-book za e-mail

Znajdziecie w sieci takie np. informacje o tym co to jest.

Lead magnets to zachęta, darmowa oferta stanowiąca wartość dla potencjalnego Klienta oferowana mu w zamian za adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Jest to więc narzędzie marketingowe zwiększające Twoje szanse na pozyskanie nowych Klientów. Można powiedzieć, że jest to nagroda oferująca potencjalnemu klientowi określoną wartość w zamian za informacje kontaktowe.

No więc teraz nie jest uznawany za darmowy, a i co do tego dla kogo jest to nagroda można dyskutować.

Jeśli macie pytania piszcie tu: m.jurkiewicz@kancelaria-jurkiewicz.pl

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.