Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Spis treści

Regulamin sklepu internetowego – podstawowe elementy

Regulamin pełni w „biznesie internetowym” swoistą rolę porządkującą, ale też zabezpiecza Twoje interesy. To w Regulaminie opisujesz kupującym jak będzie przebiegała transakcja.

Jego treść MUSI być z nią spójna. Elementy Regulaminu kształtowane są przez różne akty prawne. Są to w szczególności:

 1. Ustawa o prawach konsumenta – w zakresie w jakim wypełniamy obowiązki informacyjne w niej zawarte i inne związane z obrotem konsumenckim takie jak np. prawo do odstąpienia od umowy z art. 27 ustawy;
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w zakresie w jakim art. 8 tej ustawy kształtuje wymaganą treść Regulaminu;
 3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 4. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług,
 5. Ustawa kodeks cywilny – w szczególności w zakresie definicji konsumenta, zasad zawierania umów z udziałem konsumenta, stosowania wzorców umownych w relacjach z konsumentami, definicji pojęć klauzul niedozwolonych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub/i gwarancji;
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE – w zakresie w jakim mamy obowiązek podania na swoich stronach internetowych łącza elektronicznego do platformy ODR (platformy internetowej służącej rozwiązywaniu sporów z konsumentami).
 7. Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz.urz.ue.l nr 119, str. 1) – w zakresie w jakim mamy musimy dbać o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób kupujących w naszym sklepie (choć nie wyczerpuje to naszych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia).
Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Podstawowe elementy jakie powinny się w nim znaleźć w regulaminie sklepu internetowego:

 1. Postanowienia ogólne – dane o sprzedawcy              
 2. Definicje          
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca       
 4. Zakładanie konta w sklepie – o ile się na to decydujemy,
 5. Zasady składania zamówienia/rezerwacji,
 6. Warunki zawierania umowy sprzedaży,
 7. Sposoby płatności,
 8. Koszt, termin i sposoby dostawy,
 9. Postępowanie reklamacyjne,
 10. Zasady publikacji i weryfikacji opinii – o ile się decydujemy na umieszczenie ich w Regulaminie,
 11. Gwarancja,
 12. Pozasądowe rozstrzyganie sporów,
 13. Prawo odstąpienia od umowy,
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej – o ile takie oferujemy,
 15. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców,
 16. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym,
 17. Postanowienia końcowe, w tym zasady zmiany regulaminu.
regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego – najczęstsze błędy

 1. Błędnie opisana polityka zwrotów(odstąpienie od umowy) – to jest ta sytuacja, kiedy w pierwszym punkcie piszesz o prawie do odstąpienia od umowy (14 – dniowym), a w kolejnym na zasadzie „kopuj – wklej” podajesz wyjątki od tego prawa, jakie przewiduje ustawa o prawach konsumenta. To nieprawidłowość, która w istocie naraża Ciebie. Wyobraź sobie sytuację, kiedy konsument odstępuje od umowy, a Ty odmawiasz mu tego prawa, bo oferowany przez Ciebie produkt objęty jest katalogiem wyjątków.  Teoretycznie podałeś te wyjątki, ale konsument może się bronić, że nie zrozumiał, który z nich go ma dotyczyć. I pewnie wygrasz w tej dyskusji, ale odpowiedz sobie na pytanie, czy w ogóle musiałeś ją prowadzić, bo gdybyś opisał zasady zwrotu tak jak one wyglądają konkretne u Ciebie, to ryzyko jest znacząco mniejsze.
 2. Regulamin opisujący przebieg zakupu w sposób odbiegający od tego jak wygląda to w sklepie. Szczególnie dotyczy to zapisów o rejestracji lub zakupu bez rejestracji.
 3. Opisywanie w Regulaminie opcji lub funkcjonalności, których nasz sklep nie ma.
 4. Płatności, których de facto nie oferujesz,
 5. Niedokładnie wskazane informacje dotyczące reklamacji. Tu najczęściej powtarzającym się błędem jest opis tego, kiedy kupujący może odstąpić od umowy (z powodu wadliwości towaru).

Regulamin sklepu internetowego – klauzule niedozwolone

Trzeba też pamiętać o klauzulach niedozwolonych. Przykładowo takich:

 1. „Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkt nie zostanie…
 2. „Od momentu nadania firma ACERON nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na Poczcie Polskiej. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez…
 3. „Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)”
 4. „Firma „Unique Brand of Cosmetics” zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu www.uniquecosmetics.pl
 5. Sklep net-armatura.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów, zdjęciach i cenach

Nie twórz zapisów w Regulaminie sklepu internetowego „na zaś”

Jeśli nie planujesz wysyłać newslettera, to nie wprowadzaj do Regulaminu zapisów o nim. To niepotrzebna komplikacja, która wywołuje w kupującym poczucie chaosu, a to nie sprzyja poczuciu dokonywania bezpiecznych zakupów.

Kilka słów o gotowych szablonach Regulaminów jakie można kupić:

 • Stosuj wzory ze świadomością, że wymagają one zazwyczaj dodatkowej kontroli
 • Tak, to są gotowe wzory/szablony!
 • Nie, nie zawsze możesz je zastosować 1:1 (najlepszym przykładem będzie tu odstąpienie od umowy, Tak, bywają przygotowane przez prawników, ale tylko jako wzór, który ma „ogarniać” wielu sprzedawców internetowych.
 • Kupując „gotowy” Regulamin kupujesz narzędzie, które musisz dostosować do swojego sklepu. To tylko ułatwienie w konstruowaniu dokumentacji Sklepu. Zazwyczaj będą odpowiadać ok 90 % wymogów jakie stawia się sklepom internetowym, ale te 10 %, które stanowi specyfika Twojego Sklepu może być kluczowym problemem w sporze z kupującym.

Jeśli masz pytania pisz tu:

m.jurkiewicz@kancelaria-jurkiewicz.pl

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.