Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Zmiany w prawie pracy 2024 r.

Spis treści

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie rady ministrów z 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

Jak to miało miejsce w 2023 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie w 2024 roku dwukrotnie. Podstawa brutto minimalnego wynagrodzenia wyniesie:

  • od 1 stycznia 2024: 4242,00 zł brutto,
  • od 1 lipca: 4300,00 zł brutto.

Podane kwoty dotyczą oczywiście wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pełen etat.

Zmiana stawki godzinowej w umowach zlecenia.

Podwyższeniu w 2024 roku ulegnie także minimalna stawka godzinowa obowiązująca przy zawieraniu umów cywilnoprawnych:

od 1 stycznia 2024 wyniesie 27,70 zł brutto,

a od 1 lipca – 28,10 zł brutto.

Trzeba przypilnować tych zmian bo za wypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w niższej stawce, niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa, przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Zgodnie bowiem z art. 29 § 4 kodeksu pracy każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Wysokość wynagrodzenia za pracę jest jednym z elementów umowy, jeżeli zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien dokonać tej zmiany w formie pisemnej.

To, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga potwierdzenia u każdego pracownika w formie pisemnej pośrednio wynika także z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3.11.1976 r., I PR 165/76. W wyroku tym Sąd Najwyższy orzekł, że „wynagrodzenie – jako istotny element każdej umowy o pracę  – winno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty.”

Zmiany w prawie pracy na 2024 r.

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku

Zwiększenie podstawy minimalnego wynagrodzenia w 2024 wpływa automatycznie na wysokości kwot wolnych od potrąceń.

Do wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń przyjmujemy bowiem właśnie podstawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, wpłat dokonywanych na PPK (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania) oraz zaliczki na PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). Przy określaniu kwot wolnych od potrąceń trzeba także wziąć pod uwagę koszty uzyskania przychodów pracownika, a także kwotę zmniejszającą podatek ustaloną na podstawie oświadczenia pracownika złożonego do pracodawcy na druku PIT-2.

Wzrost świadczeń pracowniczych

Od nowego roku zmieni się wysokość świadczeń pracowniczych, związanych ze stosunkiem pracy – i to dwukrotnie. To także skutek wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Dodatek za pracę w porze nocnej

Przepisy związane ze świadczeniem pracy w nocy reguluje rozdział VI Kodeksu pracy. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21:00 a 7:00. Pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki w tym zakresie godzin, przysługuje – oprócz wynagrodzenia zasadniczego – dodatek za pro acę w porze nocnej, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Więc i w tym wypadku wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wysokość świadczeń pracowniczych.

Odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych

Wysokość odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych nie może przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od stycznia 2024 roku kwoty 63.630 zł, a od lipca 64.500 zł brutto.

To kolejna z odsłon wpływu jaki ma na obowiązki pracodawcy, zmiana minimalnej płacy.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie i mobbing

Pracownicy, których prawa zostały naruszone przez pracodawcę wskutek nierównego traktowania, mają prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2024 roku będą to więc następujące kwoty: od 1 stycznia – 4242,00 zł brutto, od 1 lipca – 4300,00 zł brutto.

Zmiany w zakresie opłat w postępowaniu sądowym spraw pracowniczych

Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi pracownik będzie zwolniony z opłat od pozwów z zakresu prawa pracy. Jedynie będzie trzeba opłacić apelację w przypadku kiery wartość przedmiotu sporu będzie przekraczała 50 000 zł. 

Dostosowanie stanowisk pracy dla pracowników korzystających z laptopów

W przyszłym roku wielu pracodawców będzie musiało wdrożyć nowe regulacje dotyczycące przepisów bhp w zakresie wyposażania stanowisk pracy. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 17 listopada 2023 r., pracodawcy mają 6 miesięcy na ich wprowadzenie. Zmiany dotyczą pracowników pracujących przy komputerze, bowiem jeżeli pracownik przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy korzysta z laptopa, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz.

Zmiany w dofinansowaniu do okularów.

Do tej pory było tak, że pracownicy mogli ubiegać się głównie o dofinansowanie zakupu okularów niezbędnych do pracy. Teraz katalog ten zostanie rozszerzony o soczewki kontaktowe.

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.