Prawo Pracy

Prowadzimy projekty:

 • Opracowania planu działania dla pracowników w oparciu o rozwiązania Tarczy w związku z epidemią COVID – 19
 • Wdrożenia i optymalizacji procedur kadrowo – płacowych
 • Tworzymy oraz konsultujemy dokumentację związaną z zatrudnianiem
 • Tworzymy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:
 • Regulaminy Pracy,
 • Regulaminy Wynagradzania,
 • Porozumienia kryzysowe,
 • Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Pakiety Socjalne,
 • Regulaminy Premiowania)
 • Wdrożenia efektywnych systemów zarządzania czasem pracy
 • Wdrożenia procedur i rozwiązań compliance w zakresie prawa pracy
 • Ochrony danych osobowych w zatrudnieniu
 • W zakresie stosowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi
 • W zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników polskich do pracy poza granice RP
 • W dziedzinie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Prowadzimy indywidualne sprawy z zakresu:

  • indywidualnych decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę
  • reprezentujemy pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych