Prawo Pracy

 • wdrażamy procedury kadrowo – płacowe oraz inne procedury z zakresu zarządzania personelem,
 • tworzymy oraz konsultujemy dokumentację związaną z zatrudnianiem,
 • tworzymy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pakiety Socjalne, Regulaminy Premiowania),
 • doradzamy, tworzenie procedur i ich wdrażanie w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy,
 • doradzamy i opracowujemy dokumenty w zakresie indywidualnych decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • doradzamy w zakresie stosowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi,
 • oferujemy pomoc prawną w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników polskich do pracy poza granice RP,
 • reprezentujemy pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradzamy w zakresie zatrudniania pracowników branżowych,doradzamy pracodawcom w dziedzinie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 • opiniujemy treść układów zbiorowych pracy,
 • opracowujemy prawna podstawę pakietów socjalnych, regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych.