Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Radca prawny Monika Jurkiewicz przedstawia:

Szkolenie założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA)

Od 17 lutego 2024 r. obowiązuje unijny Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act).

Przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych nakładają na przedsiębiorców działających w intrenecie w tym dostawców usług i treści w Internecie nowe wymogi, stanowiące dla nich wyzwania prawne oraz organizacyjne.

Trzeba tu wskazać przede wszystkim, że rozporządzenie:

 • w kluczowy sposób zmienia zasady moderacji treści w Internecie,
 • Ustanawia nowe regulacje dotyczące regulaminów oraz polityk dotyczących usług pośrednich,
 • ustanawiam nowe wymagania dotyczące sposobu komunikacji z użytkownikami który ma być jasny prosty i przejrzysty,
 • sposób prowadzenia reklamy internetowej i handlu elektronicznego,
 • daje nowe uprawnienia użytkownikom,
 • ustanawia nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług pośrednich,
 • ustanawia nowe regulacje dotyczące zakazu stosowania tzw. zwodniczych interfejsów,

a to wszystko pod rygorem kar pieniężnych w wysokości nawet do 6% rocznego światowego obrotu.

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zasad dotyczących tego w jaki sposób przedsiębiorcy działający w Internecie:

 • powinni zidentyfikować swoje nowe obowiązki,
 • dostosować istniejącą dokumentację do zmieniających się wymogów,
 • zapoznać się z zasadami dotyczącymi wyłączania ich odpowiedzialności,
 • poznać najważniejsze obszarów wdrożeń regulacji i obowiązków wynikających z nowego rozporządzenia: moderowania treści online, prowadzenia reklamy internetowej, zakazu dark patterns oraz handlu elektronicznego.

Dzięki szkoleniu uzyskasz wiedzę, w jaki sposób Akt o Usługach Cyfrowych definiuje i reguluje moderowanie treści udostępnianych w Internecie przez użytkowników, z rozróżnieniem na treści nielegalne i treści niezgodne z warunkami korzystania z usług. Poznasz również nowe ograniczenia reklamy internetowej, a także zasady prowadzenia handlu elektronicznego B2C. Dowiesz się również, które praktyki są zakazane jako dark patterns.

Udział w szkoleniu da Ci możliwość wdrożenia zmian w organizacji wynikających z przepisów nowego Rozporządzenia, w szczególności jakie procedury należy zweryfikować, zaktualizować lub zaprojektować na nowo oraz jaką dokumentację należy opracować. Szkolenie nastawione jest na praktyczne aspekty Aktu o Usługach Cyfrowych.

Dla kogo jest to szkolenie?

W szkoleniu powinny wziąć udział działy marketingowe w firmach świadczących usługi przez Internet, firmy z branży reklamy internetowej, firmy z branży handlu elektronicznego, portale i serwisy internetowe, platformy internetowe, prasa i media internetowe.

Zakres szkolenia

1. Czym jest kaskadowy układ obowiązków na gruncie DSA.
2. Kim jest „dostawca usług pośrednich”
3. Trzy kategorie usług pośrednich.
4. Dostawca usługi pośredniej a hosting.
5. Usługa społeczeństwa informacyjnego.
6. Świadczenie usługi „na odległość”.
7. Świadczenie usługi „drogą elektroniczną”.
8. Świadczenie usługi „na indywidualne żądanie odbiorcy usług”
9. Analiza przykładów „dostawców pośrednich”
10. Co to jest usługa pośrednia – przykłady i dyskusja.
11. Ramy warunkowego wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług pośrednich.
a) Wyłączenie odpowiedzialności – ogólne przesłanki.
b) Monitorowanie treści.
c) Profilowanie.
12. Obowiązki w zakresie należytej staranności na potrzeby przejrzystego i bezpiecznego środowiska internetowego.
a) Obowiązki mające zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich.
b) Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do dostawców usług hostingu, w tym platform internetowych.
c) Dodatkowe przepisy mające zastosowanie do platform internetowych.
d) Dodatkowe przepisy dotyczące dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość.
13. DSA a obowiązki na gruncie ochrony danych osobowych.
14. Procedura zgłaszania nielegalnych treści na gruncie rozporządzenia o usługach
15. cyfrowych (DSA).
16. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości spoczywające na dostawcach usług pośrednich.
17. Zadania i kompetencje krajowych organów nadzoru nad DSA.
18. Właściwe organy i krajowi koordynatorzy ds. usług cyfrowych.
19. Pytania i dyskusja.

Cena: 350 zł netto / uczestnik