Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Radca prawny Monika Jurkiewicz przedstawia:

Regulamin kontaktów z organizacją związkową.

Zapewnienie zgodności z prawem i przestrzegania wolności związkowych, tak aby jednocześnie zapewnić jak najlepszą realizację celu w jakim organizacja związkowa funkcjonuje w przedsiębiorstwie, jest zadaniem tyle trudnym, co wielowątkowym. Taka relacja wymaga też zapewnienia przestrzegania praw i interesów pracodawcy.

Pracodawca i menadżerowie są odpowiedzialni za zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi. Ale mają nie tylko prawo, ale też obowiązek zapewnienia, aby organizacja związkowa działała w zgodzie swoim podstawowym celem, jakim jest dbałość o dobro i interesy pracowników. Ten cel może być realizowany tak, aby obie strony dialogu związkowego miały zapewnione realizację swoich praw i interesów. W kontaktach ze związkami zawodowymi pojawia się bardzo wiele wątków związanych z funkcjonowaniem organizacji związkowej w przedsiębiorstwie. Dlatego zawsze dobrym pomysłem jest zawarcie stosownego porozumienia/Regulaminu, który takie kwestie jak:

  • struktura wzajemnej komunikacji,
  • ochrona danych osobowych,
  • tajemnice przedsiębiorstwa i ich obowiązek ochrony ze strony organizacji związkowej,
  • kwestie dotyczące zwolnień doraźnych,
  • zagadnienia dotyczące agitacji związkowej na terenie zakładu pracy,
  • kwestie porządku i dyscypliny pracy działaczy związkowych,

a także wiele innych, ureguluje, ustali. Wówczas obie strony wiedzą doskonale jak mają się poruszać we wzajemnej komunikacji. Takie działania ze strony przedsiębiorcy mają nie tylko efekt porządkujący, ale też budujący zaufanie. Oddajemy w wasze ręce taki właśnie dokument. Regulamin, czy też porozumienie, które opisuje i porządkuje wzajemne kontakty pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową.

Cena: 350 zł netto