Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Szkolenie Ochrona Sygnalistów

430,50  (350,00  netto)

Najniższa cena z 30 dni: 430,50 .

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów opublikowany 17 kwietnia 2024 roku, mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, trafił wreszcie do procesu legislacyjnego. 24 kwietnia opublikowano go na stronach sejmowych. Druk sejmowy ma numer 317.

Przedsiębiorcy muszą przygotować się do wdrożenia zasad ochrony sygnalistów, które będzie dotykało wielu dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Można oczywiście wdrożyć system ochrony sygnalistów tworząc podstawową procedurę i projektując elementarny system obsługi zgłoszeń, ale można również podejść do ochrony sygnalistów w taki sposób, żeby z tego nowego procesu wyciągnąć jak najwięcej korzyści i optymalizacji związanych z funkcjonowaniem oraz kosztami przedsiębiorstwa. Ochrona sygnalistów jest procesem, który może dobrze wdrożony pomóc:

  • dokonywać analizy nieprawidłowości,
  • zwiększać efektywność procesów i pracowników,
  • ograniczać zbędne wydatki i koszty,
  • ograniczać marnotrawstwa,
  • ograniczać i eliminować wszystkie inne nieprawidłowości, które powodują, że rentowność twojego przedsiębiorstwa zostaje zachwiana.

Szkolenie, które dla ciebie przeprowadzimy ma na celu pokazanie ci jak można wdrożyć system ochrony sygnalistów tak aby spełniał te wszystkie wyżej wskazane funkcje.

Dostaniesz od nas instrukcję dotyczącą tego jak optymalizować poprzez system ochrony sygnalistów, twój biznes i twoje koszty.

Zakres szkolenia:

1. Definicja sygnalisty, kim jest osoba dokonująca zgłoszeń.
2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania nieprawidłowości, czyli kto wdraża ochronę sygnalistów.
3. Przedmiot zgłoszeń objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektem ustawy z dnia 8 stycznia 2024 r.
4. Whistleblowing jako element dbałości o dobro zakładu pracy w polskim prawie pracy.
5. Kluczowe wyzwania dla organizacji:
a) Ustanowienie oraz obsługa kanałów zgłoszeń (rodzaje możliwych kanałów zgłoszeń i aspekty prawne z tym związane). Lista kontrolna dotycząca elektronicznych kanałów dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów.
b) Ustanowienie systemu obejmującego konieczność podjęcia działań w związku z zakazem działań odwetowych wobec sygnalisty.
c) Dokumentacja systemu zgłoszeń wewnętrznych.
d) Środki ochrony sygnalistów.
e) Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
f) Zmiany w istniejących procedurach w celu wdrożenia ochrony sygnalisty,
g) Korzyści jakich powinieneś oczekiwać po wdrożeniu ochrony sygnalistów po wdrożeniu,
h) Optymalizacja kosztów praca ochrona sygnalistów,
i) Jakość procesów produkcyjnych a ochrona sygnalistów.
6. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
a) Sygnaliści w kontekście systemów ochrony danych osobowych i informacji oraz innych wartości niematerialnych.
b) Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
7. Opracowanie niezbędnych wewnętrznych procedur.
a) Wdrożenie procedur wewnętrznych w zakresie zgłaszania nieprawidłowości,
b) Wybór podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających,
c) Przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających na podstawie otrzymanych od sygnalistów zgłoszeń,
d) Podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności,
e) Przekazanie informacji zwrotnych sygnaliście,
f) Prowadzenie rejestru zgłoszeń,
g) Zapewnienie łatwo dostępnych informacji na temat zgłoszeń zewnętrznych. Przeszkolenie personelu w zakresie wprowadzonych rozwiązań,
h) Opracowanie materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania whistleblowingu.
8. Potencjalne błędy w ustanowieniu i wdrożeniu w obszarach sygnalizacji.
9. Zgłaszanie naruszeń prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
10. Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa;
11. Organy właściwe w sprawach zgłaszania naruszeń prawa i udzielania wsparcia.
12. Pytania i czas na dyskusję.