W regulaminie pracy zdalnej określa się w szczególności:

  1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
  2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2 lub zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego albo ryczałtu,
  3. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  4. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  5. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  6. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
  7. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Wzór możesz pobrać tu: https://kancelaria-jurkiewicz.pl/wp-content/uploads/2023/03/Regulamin-Pracy-Zdalnej_Kancelaria-Jurkiewicz_LoveLaboLaw.pdf

Monika Jurkiewicz, radca prawny

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.