Dla pracodawcy:

1) Wdrażamy i konsultujemy tworzenie procedur kadrowo – płacowych,
2) Planujemy i wdrażamy rozwiązania związane z efektywnym stosowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
3) Tworzymy oraz konsultujemy dokumentację związaną z rekrutacją, w tym RODO,
4) Tworzymy i konsultujemy dokumentację zatrudnienia pracownika w tym akta osobowe i pozostałą dokumentację pracowniczą
5) Tworzymy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:

  • Regulaminy Pracy,
  • Regulaminy Wynagradzania,
  • Porozumienia kryzysowe,
  • Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • Pakiety Socjalne,
  • Regulaminy Premiowania,
  • Programy Dobrowolnych Odejść,
  • Regulaminy Restrukturyzacji Zatrudnienia,

6) Wdrażamy i konsultujemy programy zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia,
7) Wdrażamy procedury i compliance w zakresie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu,
8) Wdrażamy i konsultujemy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) Wdrażamy i konsultujemy zakresy czynności, cele dla stanowisk pracy i systemy ocen okresowych parowników,
10) Wdrażamy i konsultujemy systemy wynagradzania pracowników,
11) Wdrażamy i konsultujemy procedury w zakresie stosowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi,
12) Wdrażamy i konsultujemy procedur ochrony sygnalistów,
13) Wdrażamy i konsultujemy zadania z zakresu digitalizacji dokumentacji pracowniczej oraz zadania zakresu elektronizacji komunikacji z pracownikami.
14) Wdrażamy i konsultujemy procedury zakresie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy ponadto indywidualne sprawy z zakresu:

  • indywidualnych decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę
  • reprezentujemy pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.