Wdrożenie pracy zdalnej

Wdrożenie pracy zdalnej.
Umiemy to zrobić sprawnie i skutecznie. Zobacz poniżej jak to będzie przebiegało:
1. Ustalimy zakres dokumentacji jaką trzeba zmodyfikować lub stworzyć,
2. Ustalimy grupy pracowników objętych pracą zdalną,
3. Ustalimy jakie narzędzia będą wykorzystywane w wykonywaniu pracy zdalnej i doprowadzimy do tego, ze będą powierzone pracownikowi z zachowaniem zasad ochrony mienia pracodawcy,
4. Ustalimy jak będzie ona wykonywana,
5. Zmodyfikujemy zakresy obowiązków,
6. Zaprojektujemy systemy czasu pracy właściwe dla pracy zdalnej,
7. Zaprojektujemy lub zmodyfikujemy kanały porozumiewania się z pracownikiem,
8. Ustalimy zasady kontroli wyników pracy,
9. Ustalimy zasady zwrotu kosztów,
10. Rodzaje pracy zdalnej: całościowa, hybrydowa, okazjonalna. Możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej – nauczymy Cię tego.
11. Przygotujemy dla Ciebie źródła pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidulane porozumienie z pracownikiem.
Wdrożenie realizujemy w 21 dni.

Dla pracodawcy:

1) Wdrażamy i konsultujemy tworzenie procedur kadrowo – płacowych,
2) Planujemy i wdrażamy rozwiązania związane z efektywnym stosowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
3) Tworzymy oraz konsultujemy dokumentację związaną z rekrutacją, w tym RODO,
4) Tworzymy i konsultujemy dokumentację zatrudnienia pracownika w tym akta osobowe i pozostałą dokumentację pracowniczą
5) Tworzymy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:

  • Regulaminy Pracy,
  • Regulaminy Wynagradzania,
  • Porozumienia kryzysowe,
  • Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • Pakiety Socjalne,
  • Regulaminy Premiowania,
  • Programy Dobrowolnych Odejść,
  • Regulaminy Restrukturyzacji Zatrudnienia,

6) Wdrażamy i konsultujemy programy zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia,
7) Wdrażamy procedury i compliance w zakresie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu,
8) Wdrażamy i konsultujemy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) Wdrażamy i konsultujemy zakresy czynności, cele dla stanowisk pracy i systemy ocen okresowych parowników,
10) Wdrażamy i konsultujemy systemy wynagradzania pracowników,
11) Wdrażamy i konsultujemy procedury w zakresie stosowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi,
12) Wdrażamy i konsultujemy procedur ochrony sygnalistów,
13) Wdrażamy i konsultujemy zadania z zakresu digitalizacji dokumentacji pracowniczej oraz zadania zakresu elektronizacji komunikacji z pracownikami.
14) Wdrażamy i konsultujemy procedury zakresie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy ponadto indywidualne sprawy z zakresu:

  • indywidualnych decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę
  • reprezentujemy pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.