Na każdym producencie spoczywa odpowiedzialność za produkt wadliwy, jak i niebezpieczny. Jeśli do obrotu zostanie wprowadzony towar z wadą bądź też nie zostaną wypełnione niezbędne obowiązki informacyjne, wówczas na przedsiębiorcę mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Oferujemy wsparcie zarówno w postaci porady prawnej, sporządzania niezbędnej dokumentacji, przeprowadzania szkoleń pracowniczych, a także reprezentacji podczas postępowań sądowych i odszkodowawczych.

Pomożemy Wam w:

 • tworzeniu i wdrożeniu wymaganej przepisami prawa dokumentacji związanej ze sprzedażą w Internecie (także poprzez platformy takie jak Allegro),
 • skutecznym zatrudnianiu pracowników dla biznesu e-commerce szczególnie w zakresie czasu pracy,
 • tworzeniu i wdrożeniu procedur reklamacyjnych (w tym procedur wewnętrznych)
 • zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesów związanych z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji, za niezgodność towaru z umową,
 • stosowania, uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności za produkt, w tym podatkowych, prawa przewozowego oraz ochrony konsumentów,
 • zapewnieniu prawidłowości prowadzonych przez Was akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, konkursów, loterii, sprzedaży premiowej,
 • dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa miejsc składowania i przechowywania towarów,
 • wprowadzania towarów na rynek polski w tym także do sprzedaży internetowej,
 • uregulowaniu spraw własności intelektualnej oraz prawa autorskiego,
 • uregulowaniu prawnej odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za produkt w podziale na odpowiedzialność producenta, sprzedawcy, dystrybutora,
 • regulacji normatywnych dotyczących ogólnego bezpieczeństwa towaru oraz unormowań szczególnych w zakresie bezpieczeństwa produktu dla poszczególnych grup towarów,
 • odpowiedzialności producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • oznakowania towarów,
 • doradztwa w prawnych uwarunkowaniach gospodarki odpadami,
 • szkoleń w zakresie obowiązków przedsiębiorcy, jak i personelu
 • prowadzenia postępowania sądowego w sprawach roszczeń odszkodowawczych związanych z odpowiedzialnością za towar z wadą bądź niebezpieczny.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.