Zasady określania podmiotu odpowiedzialnego (w tym administratora danych) oraz zakresu jego obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów internetowych.

Zasady określania podmiotu odpowiedzialnego (w tym administratora danych) oraz zakresu jego obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów internetowych.