Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną.