Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny – przesłanki zwalniające.