Windykacja należności

WINDYKACJA

Niniejszy zakres doradztwa dzielimy na dwa odrębne zakresy:

  1. Pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelności i w ramach naszych działań oferujemy reprezentację:
    • mającą na celu przedsądowe odzyskanie należności uwzględniające mediacje z dłużnikiem
    • w postępowaniu sądowym,
    • w postępowaniu egzekucyjnym.
    • pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych

Kancelaria ściśle współpracuje z kancelarią komorniczą którą cechuje skuteczne i aktywne podejście do zleconych postępowań egzekucyjnych.

  1. Pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych

Prowadzanie działań w zakresie windykacji należności i pomocy prawnej dla dłużników odbywa się po analizie sytuacji Klienta i może polegać na jednorazowej usłudze lub zawarciu stałej współpracy, która gwarantuje kompleksową i bieżącą obsługę wszystkich interesów Klienta.