Stała obsługa prawna

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga doskonałej znajomości aktualnych przepisów wielu gałęzi prawa. Możemy Państwa w tym wyręczyć – oferowana przez naszą kancelarię obsługa firm ukierunkowana jest zarówno na pomoc w sytuacjach kryzysowych, jak i związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Zakres współpracy ustalany jest indywidualnie według aktualnych potrzeb oraz oczekiwań klienta.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy:

 • analizy i opinie dla podmiotów gospodarczych
 • udzielanie porad i konsultacji związanych z bieżącą działalnością klienta
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi
 • przygotowanie dokumentów przetargowych
 • reprezentowanie klienta w sporach z dłużnikami
 • reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • egzekwowanie wierzytelności
 • rejestrację spółek
 • rejestracje zmian w KRS
 • rozwiązywanie i likwidacje spółek.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszystkich aspektach prowadzonej przez Państwa działalności. Stała obsługa prawna firmy przez kancelarię zapewni jej sprawne i zgodne z przepisami funkcjonowanie, a także pozwoli na uniknięcie wielu sytuacji kryzysowych i nieprawidłowości. Współpraca może dotyczyć bieżącej działalności firmy, jak i konkretnego projektu.

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy między innymi:

 • dedykowanego prawnika stale dostępnego pod e-mailem i telefonem, znającego zagadnienia prawne klienta, jego zwyczaje korporacyjne i specyfikę prowadzonej przez niego działalności
 • możliwość zaangażowania do konkretnego projektu innego prawnika kancelarii – specjalisty w danej dziedzinie
 • możliwość pracy zdalnej (e-mail i telefon), jak i fizycznej obecności radcy prawnego u klienta
 • pierwszeństwo w realizacji zleceń
 • wysoką sumę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.