Stała obsługa prawna

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy:

 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności,
 • rejestrację spółek prawa handlowego,
 • rejestracje zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacje spółek.

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy między innymi:

 • dedykowanego prawnika stale dostępnego pod e-mailem i telefonem, znającego zagadnienia prawne Klienta, jego zwyczaje korporacyjne i specyfikę prowadzonej przez niego działalności,
 • pełną zastępowalność na czas urlopu czy choroby dedykowanego prawnika,
 • możliwość zaangażowania do konkretnego projektu innego prawnika Kancelarii – specjalisty w danej dziedzinie,
 • możliwość pracy zdalnej (e-mail i telefon), jak i fizycznej obecności prawnika u Klienta,
 • pierwszeństwo w realizacji zleceń,
 • wysoka suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • atrakcyjne modele rozliczeń.