Restrukturyzacja zatrudnienia

 • oferujemy optymalne rozwiązania w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia:
  • zwolnień grupowych,
  • przejęć pracowników,
  • reorganizacji struktur zakładów pracy,
 • pomagamy w opracowaniu programów:
  • zwolnień monitorowanych (outplacement)
  • rekonwersji zawodowej,
 • doradzamy w dziedzinie obniżania kosztów zatrudnienia, a w tym restrukturyzacji systemu wynagradzania i premiowania pracowników,
 • doradzamy w kwestiach stosowania elastycznych form zatrudniania:
  • leasingu pracowniczego,
  • umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna),
  • samozatrudnienia,
  • kontraktów menedżerskich,
  • telepracy,
  • job sharingu.