Restrukturyzacja zatrudnienia

 • Prowadzimy projekty:
  • Zwolnień grupowych i indywidualnych
  • Tworzenia Porozumień i Regulaminów Zwolnień Grupowych
  • Opracowania Porozumień kryzysowych w oparciu o Kodeks Pracy oraz regulacje Tarczy w związku z epidemią COVID – 19
  • Zmian z strukturze zatrudnienia oraz wynagradzania
  • Audytów Płac
  • Przejęć pracowników
  • Reorganizacji struktur zakładów pracy
  • Zwolnień monitorowanych (outplacement)
  • Rekonwersji zawodowej
  • Obniżania kosztów zatrudnienia, a w tym restrukturyzacji systemu wynagradzania i premiowania pracowników

  Doradzamy w kwestiach stosowania elastycznych form zatrudniania:

  • Zarzadzania czasem pracy,
  • Audytów stosowanych rozwiązań z zakresu czasu pracy
  • Leasingu pracowniczego
  • Outsourcingu pracowników
  • Umów cywilnoprawnych
  • Kontraktów menedżerskich
  • Telepracy
  • Job sharingu.