Prawo Spółek Handlowych

  • pomoc prawną w rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
  • tworzenie projektów umów i statutów spółek,
  • przygotowanie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych zakresie spraw tzw. „Ładu korporacyjnego”, w tym regulaminów, procedur, uchwał, zarządzeń itp.,
  • obsługę organów spółek w tym posiedzeń Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników,
    bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów,
  • tworzeniem i negocjowaniem umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,rejestracją oraz zgłaszaniem danych, informacji i zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • kontrolę i pomoc prawną w stosowaniu innych (specyficznych dla danego przedsiębiorcy) przepisów prawa,
  • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.