Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego:

  1. kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa własności przemysłowe, prawa autorskiergo,
  2. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, umów marketingowych, a także umów ramowych określających zasady współpracy stron, oraz wszelkie inne kontrakty takie jak umowy wdrożeniowe, umowy dotyczące marketingu e mediach społecznościowych, regulaminy konkursów,
  3. przygotowywanie dokumentów standaryzujących obrót gospodarczy,
  4. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych,
  5. przygotowywanie analiz prawnych,
  6. opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
  7. audyty podmiotów gospodarczych, w tym due diligence
  8. obsługę korporacyjną w zakresie obsługi posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy
  9. prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
  10. windykację należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.