Prawo gospodarcze

Klientom naszej kancelarii świadczymy wsparcie zarówno w postaci udzielania porad, jak i sporządzania dokumentacji, opiniowania umów, udziału w negocjacjach i mediacjach, przygotowywania analiz, przeprowadzania audytów podmiotów gospodarczych, windykacji należności i nie tylko. Reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji. Kancelaria prawa gospodarczego oferuje szereg usług związanych z obsługą bieżących spraw przedsiębiorstwa – tak, by jego funkcjonowanie było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kancelaria świadczy wsparcie w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego:

  • kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, spółek, konkurencji, pracy, ochrony środowiska, autorskiego, administracyjnego i własności przemysłowej
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym m.in. umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, umów marketingowych, a także umów ramowych określających zasady współpracy stron oraz wszelkie inne kontrakty takie jak umowy wdrożeniowe, umowy dotyczące marketingu w mediach społecznościowych, regulaminy konkursów
  • przygotowywanie dokumentów standaryzujących obrót gospodarczy
  • regulacje dotyczące ochrony danych osobowych
  • przygotowywanie analiz prawnych
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich
  • audyty podmiotów gospodarczych, w tym due diligence
  • obsługa korporacyjna w zakresie obsługi posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy
  • prowadzenie sporów sądowych – reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym
  • windykacja należności, w tym także doradztwo w zakresie sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.