E-commerce

W zakresie e-commerce reprezentujemy naszych Klientów, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi w Internecie
Oferujemy:

 • audyt prawny działalności sklepu internetowego i zawartości strony internetowej
 • przygotowanie i negocjacje umów oraz regulaminów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie,
 • opracowanie kompleksu dokumentacji związanej ze sprzedażą internetową w przedsiębiorstwie klienta,
 • opracowujemy procedury reklamacji i koniecznie w tym zakresie dokumenty,
 • opracowanie zgodnej z prawem polityki zwrotów,
 • ochronę przed nieuczciwą konkurencją (np. kopiowaniem zdjęć i opisów towaru),
 • doradztwo w sporach z klientami (konsumentami),
 • dochodzenie należności od klientów i kontrahentów,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów (umów) z dostawcami i innymi podmiotami,
 • obsługa prawna kontraktów reklamowych,
 • obsługa prawna programów partnerskich.
 • zakresie ochrony praw konsumenta, oraz:
 • ochrony danych osobowych,
 • zawierania umów na odległość,
 • ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w Internecie