Automotive

Kancelaria Jurkiewicz od lat wspiera wiodące przedsiębiorstwa motoryzacyjne między innymi z
terenu województwa kujawsko – pomorskiego we wszelkich kwestiach związanych z ich bieżącą
działalnością.
Nasza wiedza o specyfice działania tej branży pozwala nam na doradztwo z zakresu:

  1. zawierania kontraktów,
  2. planowania i zarządzania produkcją,
  3. zatrudniania i zarządzania personelem,
  4. odpowiedzialności za produkt w procesie produkcji (np. reguły Formel Q),
  5. wrażanie reguł zarządzania dostawami,
  6. stosowania i doradztwa z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy,
  7. nadzór nad inwestycjami w rozwój tych przedsiębiorstw,
  8. ochrony własności intelektualnej.